2017-05-04: Mini Maker Faire 2017 Salzburg – BrainBug Attack

Quelle: Maker TV (via Youtube)